REGULAMIN

Regulamin Mobilnej Wypożyczalni Kajaków kajak24.pl

1.    Marka kajak24.pl jest własnością firmy BS GRUPA Bartłomiej Skupiewski

2.    Wypożyczanie sprzętu pływającego w wypożyczalni odbywa się za wniesieniem opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem.

3.    Wypożyczenie sprzętu odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmówienia wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia, jeżeli uzna, że klient jest niewiarygodny.

4.    Wypożyczalnia nie będzie obsługiwać osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osób niepełnoletnich bez opiekunów. Osoby nieletnie mogą wypożyczać sprzęt tylko pod opieką osób pełnoletnich które ponoszą za sprzęt pełną odpowiedzialność.

5.    Klient wypożyczający sprzęt, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

6.  Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu oraz sprawdzenia ilości poszczególnych elementów (wioseł, kamizelek). Jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości zobowiązany jest niezwłocznie poinformować osobę wypożyczającą.

7.    Po wniesieniu opłaty Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Klient zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

8.    Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez obie strony. Za nieoddanie sprzętu w ustalonym terminie będą naliczone dodatkowe opłaty.

9.    Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty i umożliwiający ponowne wypożyczenie.

10. Firma BS Grupa nie jest organizatorem spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

11. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływach, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

12. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu, utraty zdrowia lub śmierci uczestników.

13. Klienci wypożyczalni naruszający regulamin będą zobowiązani do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu jego trwania bez możliwości zwrotu pieniędzy.

14. Klienci wypożyczający sprzęt zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez osobę wypożyczającą oraz służby do tego uprawnione.

15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczającego.

KONTAKT:
Telefon: 508 392 144

e-mail: kajak@kajak24.pl
facebook/Kajak24